ကြၽန္​မရဲ႕ blog မွာ မွ်​ေဝထားတဲ့linkအမ်ားစုဟာ အြန္​လိုင္​း မွ ႐ွာ​ေဖြစု​ေဆာင္​းၿပီး စာ​ေပခ်စ္​ျမတ္​ႏိုးသူ ​ေတြအတြက္​ ျပန္​လည္​ မ်ွ​ေဝထားျခင္​းသာ ျဖစ္​ပါတယ္ ။မူရင္း pdf ျပဳ လုပ္​ သူ ​ေသခ်ာမသိ​ေသာ​ေၾကာင္​့ Credit မ​ေပးရတဲ့ link ​ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္​ ။ ဤ​ေနရာမွ တဆင္​့ မူရင္​း link ပိုင္​႐ွင္​မ​်ား အားလံုးကိုCredit ​ေပးပါတယ္​႐ွင္​့ ။ စာဖတ္​လာၾကသူ အ​ေပါင္​း စာ​ေပ ဗဟုသုတ ျပည္​စံုႄကြယ္​ဝ ၾကပါ​ေစ႐ွင္​႔ ။
( မႏွင္​း)

L o v e [ Ma Hnin ]


Alone again ! Is this the end ?
Still here we are, both of us lonely
Everyday I sit and ask myself
How did Love slip away ?

No one even knows what kind of life
was like without Love ?

Don’t you feel anything when I was gone?
Do you remember me like I remember you ?
Who do you Love?

Left alone with just  memories
My life seems dead and so unreal
But Life goes on.
And I have to move on.

But Let’s just be glad, at least
we had some precious memories and
Memories will never erase.
I hope you still know
Hope still it shows
What my hearts wants to say….

Are you still the same or
Did you changed somehow ?

However far away,
 I’ve always got you on my mind

Life is like  a highway,
never ending road of lonely days……

From the day we met, I knew
this time I finally found someone
to build my life , but
everything is  so wrong

And now, I only belong thinking
about our precious memories
But , I still Miss You..

May be you’ll never know
 how much I love you .

When I think about you
And I wonder if you ever think of me

Love is hard  to find…
I don’t know how to let anyone else in
because of you

There is nothing left but a Goodbye
Now, I’m sitting alone , just wondering
what I’m looking for and
wasting time for hoping someone ?

I wanna share my dreams just with you
I never know what future will brings

But for now, I sing myself quite lullaby
Let the lonely to take my heart again.

Even though for now,we have got to say goodbye,
Even though I pretend that I’ve moved on….
In my heart, always keeping precious memories of you
and  there will always be a place for you for all my life.

I don’t know much about your life…..
Don’t know much about your world
But ,
You are the best man I’ll ever know

BUT,
Listen to Your Heart…..
When You Find It Don’t Let Go …

{ hninyipwint }